Wat is het doel van klimongevallen.nl?

Klimongevallen.nl is een samenwerkingsverband van NKBV, VeBON en de Branchevereniging Klimsport. Deze organisaties onderschrijven het belang van een centraal registratiepunt in Nederland voor klim- en bergsportongevallen. Door de informatie over ongevallen openbaar te maken hopen we verwachten we dat klimmers en bergsporters een beter inzicht krijgen wat er bij de beoefening van de sport mis kan gaan. Klimongevallen.nl maakt gebruik van faciliteiten van de NKBV. De NKBV modereert de site.

Tastbaar

Bij klim- en bergsportcursussen wordt de nadruk gelegd op het veilig beoefenen van de klim- en bergsport. Bij cursussen worden de meest voorkomende foutscenario’s behandeld en hoe dergelijke scenario’s voorkomen kunnen worden. Na verloop van tijd sluipen er echter weer kleine foutjes of slordigheden in bepaalde routines. Door op deze site aandacht te besteden aan de ongevallen of bijna-ongevallen die (bij wijze van spreken) ‘in de hal/rots om de hoek’ zijn gebeurd hopen we dat ze ‘tastbaarder’ worden. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Wat en wie?

Alle incidenten en ongevallen waarbij er sprake is van een relatie met Nederlanders of Nederland kunnen gemeld worden. Hoe meer er gemeld wordt, hoe beter het overzicht wordt. Schroom niet om ook de bijna-ongevallen te melden waarbij geen letsel was of die met een sisser afliepen; de zogenaamde incidenten.

Wat is het melden waard:

  • Alle incidenten en ongevallen in Nederland met Nederlanders en in Nederland klimmende buitenlanders.
  • Alle incidenten en ongevallen met Nederlanders bij de beoefening van de klim- en bergsport in het buitenland.
  • Alle incidenten en ongevallen met NKBV-leden (Nederlandse en buitenlandse nationaliteit) tijdens de beoefening van de klim- en bergsport.
  • Klimhallen, klimclubs, verenigingen, scholen, opleidingscentra, multifunctionele sport- en fitnesscentra, scoutinggroepen, outdoor-,en evenementenorganisaties en alle overige uitbaters van klimvoorzieningen in Nederland kunnen ook melden.

Er wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën. De eerste categorie omvat incidenten en ongevallen tijdens sportklimmen, rotsklimmen en boulderen. De tweede categorie omvat de incidenten en ongevallen tijdens alle vormen van de bergsport (bergwandelen, bergbeklimmen, ijsklimmen, klettersteigen, toerskiën, etc). Voor beide categorieën is een part meldingsformulier.

De meldingen op deze site worden geanonimiseerd gebruikt om bij te dragen aan het vergroten van de veiligheid van de klim- en bergsport in Nederland en om te vergelijken met buitenlandse ongevalscijfers.

Privacy

De meldingen bij klimongevallen.nl worden vertrouwelijk behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)/General Data Protection Regulation (GDPR).

Je melding wordt pas op de site geplaatst nadat een moderator de melding heeft goedgekeurd. Er worden geen namen van personen of klimhallen openbaar gemaakt. Wie dat wil kan de melding geheel anoniem doen. Als je behoefte hebt aan feedback en er geen probleem mee hebt je te identificeren dan is het mogelijk je melding te doen onder vermelding van je naam.

De meldingen worden niet alleen geanonimiseerd online geplaatst, maar ook geanonimiseerd in de database opgenomen. De moderator zal eventuele in de melding met naam genoemde personen of klimhallen verwijderen voordat de melding openbaar wordt gemaakt of in de database wordt opgenomen.