Aanmelden van een ongeval

Kies het juiste formulier om je melding te doen. Als je twijfelt of het zin heeft om iets te melden raden we je aan om toch een melding te doen. Je kunt de moderator vragen om te beoordelen of een melding nuttig is of niet. Zie ook de veel gestelde vragen hieronder.

We hebben het liefst niet dat je anoniem een melding doet, maar als je het formulier toch anoniem in wilt vullen, vul dan bij het veld achternaam 'anoniem' in. Als je bij een verplicht veld niet weet wat je in moet vullen kies dan de meest onwaarschijnlijke optie (bijv. 9b bij klimniveau). Op meerdere plekken letsel? Vul bij de vragen over locatie en ernst van het letsel de plek in met het ernstigste letsel. Alle andere letsel kun je vermelden in het tekstvak.

Kies het juiste meldingsformulier:

Veel gestelde vragen:

 • Is de melding die ik doe echt anoniem? Ja, de melding wordt geanonimiseerd geregistreerd in de database. De contactgegevens als naam, email en telefoonnummer die we je vragen op het formulier in te vullen worden naar de beheerder van klimongevallen.nl gestuurd. Die persoonlijke gegevens komen niet in de database terecht, kunnen dus niet op de website getoond worden en worden nooit aan derden gegeven.
 • Kan ik een ongeval of incident melden als ik niet aangesloten bij een klimclub, hal of NKBV? Ja dat kan. Iedereen kan een ongeval of incident melden.
 • Ik heb een ongeval zien gebeuren, maar was niet zelf er bij betrokken. Kan ik dit melden? Ja, je kunt een melding doen, ook al was je zelf geen direct betrokkene.
 • Wat moet ik invullen bij 'Relatie m.b.t. Incident (*)'? Als jezelf iets is overkomen vul je 'rechtstreeks betrokken in'. Gebeurde het ongeval bij een door jouw bedrijf/organisatie georganiseerde activiteit, vul dan 'organisatorisch betrokken' in. De derde mogelijkheid spreekt voor zich.
 • Er ging bij mij iets bijna mis, mag ik dat ook melden? Van bijna-ongevallen (knoop niet goed gelegd, maar op tijd opgemerkt, met slippers op een bergwandelpad en bijna uitgegleden over een steil sneeuwveld, etc) kan veel worden geleerd. Als je immers weet wat en hoe vaak iets mis kan gaan dan is de kans kleiner dat het jou ook gebeurd. Bijna-ongevallen daarom svp ook melden.
 • Ik weet dat er recent een ongeval is gebeurd maar zie dit nog niet bij de meldingen staan. In dat geval kan je zelf ook een melding doen. Klimongevallen.nl zal de binnengekomen meldingen screenen en eventuele dubbele meldingen er uit filteren.
 • Mag ik de gegevens van klimongevallen.nl en de publicaties op deze site gebruiken in mijn vereniging of voor publicatie? Ja dat mag, mits er naar de bron wordt verwezen.
 • Kan ik oude ongevallen en incidenten nog melden? Ja dat kan. Klimongevallen.nl rangschikt de ongevallen op datum. Als je een ongeval wilt beschrijven dat in (een ver) verleden is gebeurd en waarvan je denkt dat het interessant is om te melden kun je dit noteren als 1900-01-01. De melding komt dan helemaal onderaan in de lijst te staan.
 • Hoe zit het met de privacy van mijn melding? Klimongevallen.nl garandeert dat alle meldingen vertrouwelijk worden behandeld conform het Privacyreglement dat is gedeponeerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Alle gegevens worden anoniem geregistreerd in de database. De samenvattingen van de meldingen die op de site openbaar worden gemaakt zijn eveneens geanonimiseerd. De gegevens van individuele meldingen worden niet beschikbaar gesteld aan derden.
 • Wat is de definitie van een bijna-ongeval? Voorbeeld 1: een zekeraar heeft losgemaakt terwijl de klimmer nog klom op 15 meter hoogte. Er is niemand gevallen, en er was geen letsel, maar het had goed mis kunnen gaan. Invullen bij (BIJNA)ONGEVAL, en daarna noteren bij MOGELIJKE ERNST wat mis had kunnen gaan. Voorbeeld 2: een wandelaar komt in de problemen door een weersomslag op een hoogvlakte, maar kan de bui uitzitten onder een poncho, moet bivakkeren, maar komt de volgende dag veilig terug in het dal. Er is niemand gewond geraakt, , maar het had mis kunnen gaan als de wandelaar in paniek was geraakt. Invullen als een (BIJNA)ONGEVAL.
 • Waarom wordt de exacte locatie niet vermeld bij een binnenaccomodatie? Als beheerders van klimhallen zelf actief ongevallen melden of het melden hiervan promoten kan het zo lijken dat er in die specifieke hal erg veel mis gaat. Dat is dan uiteraard niet het geval. Ter voorkoming wordt er vermeld dat het bij een ongeval om een 'klimhal indoor' handelt. Bij een melding in een klimgebied buiten wordt de naam wel gewoon vermeld.
 • Waar kan ik een andersoortig ongeval melden? Ongevallen die niet via een van beide meldingsformulieren gemeld kunnen worden kunnen gemaild worden naar incidenten@nkbv.nl.
 • Hoe worden de categorien letsel of ziekte ingedeeld? De ongevallen worden volgens de Injury and Illness Classification (IIC) van de UIAA MedCom (International Mountaineering and Climbing Federation) geregistreerd.
  - Zelftherapie noteer je als 'geen letsel/ziekte' of als 'gering letsel'.
  - Eerstelijns zorg (huisarts, fysio) noteer je als 'matig ernstig letsel'.
  - Spoedeisende hulp (SEH) valt in de overige categorien.